VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
 
 
Oznámení o odstoupení od smlouvy
 
Adresát:         
Success Coaching s.r.o.
    IČ:                                         06350429
    Sídlo:                                    Londýnská 254/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2
    E-mail:                                  info@evapaclikova.com
 
 
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):
 
 
Datum objednání (*)/datum obdržení (*):
 
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):
 
Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):
 
Požadujete vrácení peněz na bankovní účet, pokud jste platili kartou? Pokud ano, uveďte prosím číslo bankovního účtu pro vrácení peněz:
 
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):
 
Datum:
 
 
 
(*) Nehodící se škrtněte